Zahvaljujući zalaganju pojedinaca Aleksandra Gavrića vlasnika odgajivačnice CRNA GUJA , Molnar Kristijana, Dušana Rodića, Jovana Dragina i drugih iz kinološkog društva "TISA" iz Bačkog Petrovog Sela, izgradjen je veštački rov za takmičenje pasa jamara, bez direktnog kontakta sa divljači. Na ovaj način Kinološko društvo "TISA" je posatalo PRVO ali i JEDINO kinološko društvo u Srbiji koje ima izgrađen veštački rov bez direktnog kontakta, koji je izgrađen po novim standardima koje propisuje FCI a isključivo podržan od strane Kinološkog Saveza Srbije.


U dogovoru sa Mesnom zajednicom u Bačkom Petrovom Selu i Lovačkim udruženjem dobijen je teren koji sada koristi i Kinološko društvo ali i Streljačko društvo i Lovačko udruženje. Kinološko društvo je izgradilo teren za veštački rov i sve neophodne terene za ispit urođenih osobina (IOU - B.P.S.), uredila se okolina, izgradio se sanitarni objekat i sve potrebne pomoćne prostorije i time je ovim postalo najatraktivnije mesto-lokacija u Srbiji za organizovanje utakmica rada pasa jamara u veštačkom rovu, ispita urođenih osobina (IOU) ali na ovim terenima se održava i jedna među najkvalitetnijih nacionalnih izložbi u zemlji: CAC - B.P.S. koja se može pohvaliti sa brojnim strancima kao izlagačima na ovoj izložbi.

Pomenuti veštaki rov bez direktnog kontakta je rađen u zajednici sa Kinološkim Savezom Srbije a koji je doneo i novi "Pravilnik o ocenjivanju pasa jamara" (Nemačkih Lovnih Teriejra), usvajen od strane Predsedništvo Saveza.

Kao jedna od prvih aktivnosti na novom rovu Kinološko društvo "TISA" iz Bačkog Petrovog Sela je 25. aprila 2009. godine, je Ispit Urodjenih Osobina Pasa Jamara Backo Petrovo Selo 2009 K.D. TISA organizovao ispit urođenih osobina za pse jamare (IOU - 2009 B.P.S.). Prisutni su bile kinološke sudije Siniša Vukanović iz Novog Sada i Stevan Đurin iz Banatskog Brestovca.

Ovo je praktično bila i prva radna kinološka manifestacija u zemlji a organizovana po novom Pravilniku o radu pasa jamara, bez direktnog kontakta sa grabljivcem od vremena kada je Kinološki Savez Srbije doneo odluku da se zabranjuje svaka organizacija i učestvovanje u manifestacijama gde postoji kontakt psa i divljači. Naime, ovaj ispit urođenih osobina psi su polagali po pravilniku koji je ustvari prevedeni pravilnik po kome se ocenjuju utakmice pasa jamara i u matičnoj zemlji terijera tj. u Nemačkoj.

ŠEMA IZGLEDA ROVA BEZ DIREKTNOG KONTAKTA u Bačkom Petrom Selu:

Novina je sledeća, uveden je kružni kotao za guranje i isterivanje grabljivice iz njenog bivališta. Pre toga se grabljivica (lisica) pusti da prođe čitavu dužinu veštačkog rova, kako bi ostavila svoje mirise i potom se zatvara u kružni kotao sa pomerajućom pregradom. Dakle, tada je rov za izlazak praktičnо zatvoren. Na znak sudije, vodič pušta psa, koji ima pet minuta da nađe mesto gde leži grabljivica. U jednom delu rova, psu su ponuđena tri pravca daljeg kretanja. Dva su pogrešna, jedan vodi izvan rova, drugi vraća psa na početak rova, a treći ga vodi do lisice. Pas mora, koristeći nos, da odabere pravi pravc. Kada dođe do lisice, pas mora da se lajanjem oglašava. Lajanje treba da bude neprekidno, a pri tome pas mora da pritiskanjem pokretne pregrade, pokaže želju da dođe do lisice. Kada pas potiskivanjem pregrade pritera lisicu do graničnika, ili nakon pet minuta od pronalaska lisice, graničnik se tada oslobađa i pas može da nastavi sa potiskivanjem pregrade, sve dok lisicu ne prinudi da, nakon uklanjanja pregrade pred izlaznim rovom, napusti svoje stanište. Time je rad psa završen! Za ovaj rad psu je na raspolaganje deset minuta, što sa pored prvih pet za pronalaženje, iznosi ukupno 15 minuta, mada može po slobodnoj sudijskoj proceni da traje i do maksimalnih 20 minuta. Dole, na sledećem linku imate tkzv. foto priču vezanu za novi oblik veštačkog rova i rad sa njime na terenu našega kinološkog društva. Naše društvo nudi saradnju sa drugim organizacijama i društvima u zemlji i inostranstvu oko organizovanja utakmica za pse jamare - te vam stojimo na raspolaganju preko email adrese: info@crnaguja.com ili preko drugih kontakt podataka na ovom sajtu.

Početna | O Nama | Naši Psi | Foto Galerija | Aktuelnosti | O Pasmini | Mapa Sajta | Kontakt | CAC - B.P.S. | English

CRNA GUJA LOGO
Sva prava rezervisana © 2010 Copyright by "CRNA GUJA" - FCI 4087®
Web Design by
Dushan